Per a més informació

si us plau poseu-vos en contacte amb l´escola thelittleschool@wanadoo.es / thelittleschoolaltafulla@hotmail.com o Tel:977 652 846