La acadèmia romandrà tancada fins que es tornin a obrir les escoles

La acadèmia romandrà tancada fins que es tornin a obrir les escoles. La quota proporcional de les classes perdudes serà descomptada del tercer trimestre.


Gràcies, 
Terry